รถรับจ้าง และภาพรวมของธุรกิจ รับจ้างขนส่งสินค้า

ธุรกิจ รถรับจ้าง เป็นที่ทราบกันดีกว่าในประเทศไทย เป็นธุรกิจการขนส่ง(Transportation) ที่สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างมากธุรกิจหนึ่ง และสามารถถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยรูปแบบของการบริการรถรับจ้างส่วนมากนั้นจะให้มีการให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การรับส่งสินค้า การรับส่งเคลื่อนย้ายตามคำสั่งของลูกค้า หรือการรับส่งในลักษณะพิเศษ ตามลักษณะหลักของการขนส่งที่จะต้องมีการเคลื่อนย้ายคน (People) สินคัา(Goods) หรือบริการ (Services) จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง

ภาพรวมธุรกิจ รถรับจ้าง ขนของ ขนส่งสินค้า ของไทย

ภาพรวมธุรกิจ รถรับจ้าง ขนของ ขนส่งสินค้า ของไทย

างด้านรูปแบบ ของ รถรับจ้าง สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้

1.รถกระบะรับจ้างเหมาะกับการขนย้ายของที่มีน้ำหนักน้อย ปริมาณไม่มากสามารถแบ่งออกได้อีก 2 ประเภทคือ

oรถรับจ้างขนของแบบคอก ที่มีไว้สำหรับบรรทุกสัตว์ หรือขนสินค้ามีข้อดีคือสามารถขนได้มากกว่ารถรับจ้างแบบคอกเนื่องจากไม่มีการจำกัดความสูง เหมาะสำหรับการขนสินค้าที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องฝนหรือสภาพอากาศ

oรถรับจ้างประเภทตู้หลังคา รถรับจ้างที่มีลักษณะที่มีตู้ทึบ หรือมีประตูล๊อคด้านท้ายเพื่อป้องกันการร่วงหล่นสูญหายของทรัพย์สิน สินค้า หรือของมีค่าได้ดีกว่า และไม่ต้องกังวลในเรื่องของสภาพอากาศหรือความชื้นขณะเคลื่อนย้าย แต่ก็มีข้อจำกัดตรงที่ไม่สามารถขนย้ายสินค้าได้ในครั้งละมาก ๆ

2.รถรับจ้าง6ล้อ เหมาะสำหรับขนของที่มีน้ำหนักไม่เยอะมาก เช่นการย้ายบ้าน สำนักงาน ซึ่งรถหกล้อจะแบ่งออกได้เป็นอีก 3 ประเภท คือ รถหกล้อขนาดเล็ก รถหกล้อขนาดกลาง รถหกล้อขนาดใหญ่

3. รถรับจ้างสิบล้อ เหมาะสำหรับการขนย้ายสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เนื่องจากมีตัวรถขนาดใหญ่ที่สามารถรับน้ำหนักหรือสิ่งของที่มีน้ำหนักมากได้เป็นอย่างดีเช่นเครื่องจักรกลอิฐ หิน ปูน ทราย หรืออุปกรณ์ก่อสร้าง

ทางด้านอัตราค่าบริการส่วนมากจะขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนส่ง ซึ่งจะมีขั้นตอนในการคิดอัตราค่าบริการ ดังนี้

  • เริ่มแรกผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการจะต้องมีการตกลงกันในเรื่องของระยะทาง และรูปแบบการขนส่ง ซึ่งโดยส่วนมากค่าบริการในการขนส่งจะขึ้นอยู่กับระยะทางนั่นเอง
  • การจ่ายค่ามัดจำ หลังตกลงขนย้าย โดยส่วนมากจะวางเงินประมาณ 10%
  • เก็บค่าบริการหลังจากขึ้นของจากต้นทางเรียบร้อยประมาณ 30%
  • เก็บเงินส่วนที่เหลือหลังลงของเสร็จที่จุดหมายปลายทาง