รถรับจ้าง และภาพรวมของธุรกิจ รับจ้างขนส่งสินค้า

ธุรกิจ รถรับจ้าง เป็นที่ทราบกันดีกว่าในประเทศไทย เป็นธุรกิจการขนส่ง(Transportation) ที่สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างมากธุรกิจหนึ่ง และสามารถถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยรูปแบบของการบริการรถรับจ้างส่วนมากนั้นจะให้มีการให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การรับส่งสินค้า การรับส่งเคลื่อนย้ายตามคำสั่งของลูกค้า หรือการรับส่งในลักษณะพิเศษ ตามลักษณะหลักของการขนส่งที่จะต้องมีการเคลื่อนย้ายคน (People) สินคัา(Goods) หรือบริการ (Services) จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง

ภาพรวมธุรกิจ รถรับจ้าง ขนของ ขนส่งสินค้า ของไทย

ภาพรวมธุรกิจ รถรับจ้าง ขนของ ขนส่งสินค้า ของไทย

างด้านรูปแบบ ของ รถรับจ้าง สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้

1.รถกระบะรับจ้างเหมาะกับการขนย้ายของที่มีน้ำหนักน้อย ปริมาณไม่มากสามารถแบ่งออกได้อีก 2 ประเภทคือ

oรถรับจ้างขนของแบบคอก ที่มีไว้สำหรับบรรทุกสัตว์ หรือขนสินค้ามีข้อดีคือสามารถขนได้มากกว่ารถรับจ้างแบบคอกเนื่องจากไม่มีการจำกัดความสูง เหมาะสำหรับการขนสินค้าที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องฝนหรือสภาพอากาศ

oรถรับจ้างประเภทตู้หลังคา รถรับจ้างที่มีลักษณะที่มีตู้ทึบ หรือมีประตูล๊อคด้านท้ายเพื่อป้องกันการร่วงหล่นสูญหายของทรัพย์สิน สินค้า หรือของมีค่าได้ดีกว่า และไม่ต้องกังวลในเรื่องของสภาพอากาศหรือความชื้นขณะเคลื่อนย้าย แต่ก็มีข้อจำกัดตรงที่ไม่สามารถขนย้ายสินค้าได้ในครั้งละมาก ๆ

2.รถรับจ้าง6ล้อ เหมาะสำหรับขนของที่มีน้ำหนักไม่เยอะมาก เช่นการย้ายบ้าน สำนักงาน ซึ่งรถหกล้อจะแบ่งออกได้เป็นอีก 3 ประเภท คือ รถหกล้อขนาดเล็ก รถหกล้อขนาดกลาง รถหกล้อขนาดใหญ่

3. รถรับจ้างสิบล้อ เหมาะสำหรับการขนย้ายสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เนื่องจากมีตัวรถขนาดใหญ่ที่สามารถรับน้ำหนักหรือสิ่งของที่มีน้ำหนักมากได้เป็นอย่างดีเช่นเครื่องจักรกลอิฐ หิน ปูน ทราย หรืออุปกรณ์ก่อสร้าง

ทางด้านอัตราค่าบริการส่วนมากจะขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนส่ง ซึ่งจะมีขั้นตอนในการคิดอัตราค่าบริการ ดังนี้

  • เริ่มแรกผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการจะต้องมีการตกลงกันในเรื่องของระยะทาง และรูปแบบการขนส่ง ซึ่งโดยส่วนมากค่าบริการในการขนส่งจะขึ้นอยู่กับระยะทางนั่นเอง
  • การจ่ายค่ามัดจำ หลังตกลงขนย้าย โดยส่วนมากจะวางเงินประมาณ 10%
  • เก็บค่าบริการหลังจากขึ้นของจากต้นทางเรียบร้อยประมาณ 30%
  • เก็บเงินส่วนที่เหลือหลังลงของเสร็จที่จุดหมายปลายทาง

 

รถรับจ้างขนของ และการดูแลรักษา

รถรับจ้างขนของ กับวิธีการดูแลรักษา

รถรับจ้างขนของ และผู้ให้บริการด้าน รถขนส่งสินค้า แบบอื่นๆ ต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญที่สุดในการให้บริการก็คือสภาพรถที่ดีและพร้อมที่จะทำการขนย้ายสิ่งของให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างมีสภาพสมบูรณ์ดังนั้นการเลือกดูแลรถให้พร้อมกับการใช้งาน จะเป็นส่วนช่วยให้รถไม่เกิดปัญหาระหว่างการใช้งาน และมีสภาพเครื่องยนต์ รวมถึงตัวถังที่ดีอยู่เสมอ โดยรถยนต์รับจ้างโดยทั่วไปนั้น โดยส่วนมากจะมีรูปแบบในการให้บริการอยู่ 3 ประเภท ได้แก่รถกระบะรับจ้างหลังคาตู้ทึบสูง 2 เมตร 20 เซนติเมตร รถสี่ล้อขนาดใหญ่เช่นรถหกล้อ และรถรับจ้างหกล้อช่วงยาว ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

รถรับจ้างขนของ รถขนส่งสินค้า

รถรับจ้างขนของ รถขนส่งสินค้า จาก บริษัทขนส่งสินค้า มืออาชีพ

รถกระบะรับจ้าง เหมาะกับการขนย้ายของที่มีน้ำหนักน้อยซึ่งสามารถแบ่งออกได้อีก 2 ประเภทคือ รถรับจ้างขนของแบบคอก เป็นที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องความสูงในการขนส่งสินค้าและเหมาะสำหรับการขนสินค้าที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องฝนหรือสภาพอากาศ กับรถรับจ้างประเภทตู้หลังคาที่มีลักษณะเป็นตู้ทึบ และมีประตูล๊อคด้านท้ายเพื่อป้องกันการร่วงหล่นสูญหายของทรัพย์สิน มีข้อจำกัดอยู่ตรงไม่ต้องกังวลเรื่องการขนย้ายในสินค้าครั้งละมาก ๆ

รถรับจ้าง6ล้อ สำหรับขนของที่มีน้ำหนักไม่เยอะมากและมี 3 ขนาดให้เลือกตามการใช้งานคือรถหกล้อขนาดเล็ก รถหกล้อขนาดกลาง รถหกล้อขนาดใหญ่

รถรับจ้างสิบล้อ เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่

โดยผู้ที่เป็นเจ้าของรถ หรือใช้งานรถเป็นประจำจะต้องมีการตรวจเช็คสภาพของรถทางด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • ตรวจเช็ครอบการวิ่งเพื่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ซึ่งโดยปกติทางศูนย์จะแนะนำให้เปลี่ยนทุก 20,000 กิโลเมตร
  • ตรวจเช็คสภาพของลมยางให้มีระดับการใช้งานที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เพราะหากลมยางไม่เท่ากันจะส่งผลต่อการทรงตัวของรถยนต์ จนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
  • หมั่นตรวจเช็คสภาพรอยหยดรั่วของน้ำและน้ำมันต่าง ๆ หรือหากพบว่าน้ำมีความร้อนรั่วให้หาที่มาของการรั่วเพื่อทำการซ่อมแซมให้ถูกจุด
  • ดูแลน้ำระบายความร้อน หากพบว่าพร่องลงให้เติมลงไปให้เต็มอยู่เสมอเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพลง
  • ตรวจดูระดับน้ำมันเครื่องไม่ให้แห้งจนเกินไป
  • ตรวจเติมน้ำมันเบรคในกระบอกน้ำมันเก็บเบรคให้อยู่ในระดับที่พอดีกับการใช้งาน

เพื่อให้บริการ รถรับจ้าง ขนส่งสินค้า ต่างๆสามารถให้บริการที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าซึ่งสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวสินค้า และสุดท้ายความเสียหายเหล่านั้นส่งผลถึงภาพรวมของธุรกิจ รถรับจ้าง ขนส่งสินค้านั่นเอง ซึ่งที่จริงแล้วเราสามารถป้องกันความเสียหายเหล่านั้นได้โดยการเอาใจใส่ดูแลรักษารถขนส่งสินค้า อย่างสม่ำเสมอ

รถรับจ้าง กับความสำคัญในการขนส่งสินค้า

รถรับจ้าง และภาพรวมการขนส่งสินค้าของประเทศไทย

รถรับจ้าง ในระบบการขนส่งสินค้า ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทย จากรายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปัจจุบันพบว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย มีมูลค่ารวมเกือบ สองล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยต้นทุนค่าดำเนินการขนส่งสินค้า 8แสนล้านบาท (ประมาณร้อยละ 10 ของ GDP) ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 7แสนล้านบาท (ประมาณร้อยละ 8 ของ GDP) และต้นทุนการบริหารจัดการ ด้านโลจิสติกส์ 1.5แสนล้านบาท (ประมาณร้อยละ 2 ของ GDP) ถ้าพิจารณาจากสัดส่วนของต้นทุนต่างๆ ในต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย พบว่า ต้นทุนการดำเนินการ ขนส่งสินค้า มีสัดส่วนมากที่สุด เท่ากับร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย

รถรับจ้างขนของ รถขนส่งสินค้า จาก บริษัทขนส่งสินค้า ที่มีประสบการณ์มายาวนาน

รถรับจ้างขนของ รถขนส่งสินค้า จาก บริษัทขนส่งสินค้า ที่มีประสบการณ์มายาวนาน

รถรับจ้าง มีต้นทุนส่วนที่สูงที่สุด คือ ต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ซึ่งรายงานนี้จะพิจารณารายละเอียดมาก ส่วนต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ซึ่งมีสัดส่วนสูงเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดีถ้าพิจารณาในรายละเอียดแล้ว จะเห็นได้ว่าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง เป็นต้นทุนด้านการถือครองสินค้าเกือบทั้งหมด อย่างไรก็ดี ข้อมูลจากรายงาน โลจิสติกส์เป็นข้อมูลภาพรวมของต้นทุนโลจิสติกส์ของทั้งประเทศ ซึ่งแต่ละสาขาการผลิต และชนิดสินค้าต่างๆ ย่อมมีรายละเอียดของต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่ต่างกันออกไป เช่น สินค้าเกษตรแบบเน่าเสียง่าย จะไม่มีต้นทุนด้านการถือครองสินค้า เนื่องจากสินค้าต้องส่งจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภค เพื่อบริโภคโดยเร็ว แต่สินค้าเกษตรที่สามารถเก็บได้ เช่น ข้าว แป้งมันสำปะหลัง หรือน้ำตาล ย่อมมีต้นทุนด้านการถือครองสินค้า แต่เทียบมูลค่าแล้วอาจเทียบไม่ได้กับต้นทุนการถือครองสินค้าบางประเภทซึ่งมูลค่าสูงเช่นสินค้าจากอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น รถยนต์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

ต้นทุนค่าขนส่งสินค้า เป็นส่วนของต้นทุนที่มีสัดส่วนมากที่สุดในต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ เมื่อพิจารณาระบบขนส่งและโลจิสติกส์นั้นตัวชี้วัดที่สำคัญตัวหนึ่ง คือ อุปสงค์การขนส่งสินค้า ซึ่งสามารถแบ่งแยกอุปสงค์การขนส่งสินค้าตามรูปแบบของการขนส่ง เช่น การขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งปริมาณการขนส่งสินค้าเป็นดัชนีทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ตัวหนึ่ง กล่าวคือ ถ้ามีการขนส่งมาก ย่อมหมายถึงมีการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มากเช่นเดียวกัน

การขนส่งทางถนน โดย รถขนส่งสินค้า มีปริมาณมากที่สุด ซึ่งมีปริมาณเท่ากับ 4ร้อยล้านตัน หรือประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด เมื่อคิดจากปริมาณการขนส่งสินค้า รวมทุกรูปแบบการขนส่งซึ่งมีมีปริมาณโดยรวมทั้งหมด 5ร้อยล้านตัน จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การใช้บริการจาก รถรับจ้าง ขนส่งสินค้าจาก บริษัทขนส่งสินค้า ต่างๆ ยังคงเป็นกลไกหลักของระบบ ขนส่งสินค้า ของประเทศไทย

ดังนั้นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ รถรับจ้าง ขนส่งสินค้า จึงถือเป็นหน้าที่หลักที่สำคัญของทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ และตัวผู้ประกอบการเองก็ควรปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้ภาพรวมธุรกิจของประเทศไทย ไม่เสียเปรียบธุรกิจจากประเทศเพื่อนบ้าน ในยุคที่เปิดเสรีทางการค้าเช่นปัจจุบัน